Staff

Head of Secretariat

Mirakhmedov Miragzam Mirsoatovich

Main expert

Gafarov Abdurashid Abdusamatovich

Leading Specialist

Zakirov Sherbek Oybekovich

Leading Specialist

Yusupova Guzal Dilmuradovna

Secretary

Yuldasheva Mohidil Abdimazhitovna

Secretary

Siddikova Durdona Rustamovna

Director

Imamkhodjaev Zafar Akhbarovich

Chief Specialist

Yuldashev Nurali Erkinzhonovich

Leading Specialist

Zokirova Laura Khayritdinovna

Photo-video operator

Fayzullaev Abdullo Gayratilloevich

Director

Ergashev Kamoliddin Shavkatovich

Chief Specialist

Atakulov Nozim Zafarjonovich

Chief Specialist

Xalmirzaeva Nargiza Sultanbaevna

Director

Saydullaev Mirzhalol Rustamovich

Chief Specialist

Manazarov Otabek Abdujabbarovich

Chief Specialist

Safarov Donierbek Tahirovich

Leading Specialist

Hikmatulaev Zhobur Jahangirovich

Leading Specialist

Nasyrov Fakhriddinbek Rameshbek ugli

Berdiev Abdulloh Kamol ugli

Director

Tuktamishev Rustam Abdurakhmonovich

Chief Specialist

Sharafiddin Urazbaevich Nazarov

Chief accountant

Kasimov Ibrahim Israfilovich

Main expert

Usmanova Dilfuza Gulamovna

Main expert

Imamova Dilafruz Anvarjonovna

Ведущий специалист

Murodzhonov Mukhammadjon Makhmudjon ugli

Legal Adviser

Yarmatov Makhmud Ismailovich

Chief Inspector

Сагдуллаева Дилноза Анваровна

Director of the Department

Yuldashev Zhamol Hazratkulovich

Chief Specialist

Mukhriddinov Hasanjon Sirozhiddinovich

Leading Specialist

Akhmedova Shakhnoza Abduvakhobovna

head of department

Usmanov Kamar Hashim ugli

Leading Specialist

Akhmedov Aziz Gayratovich

Click on the button below to listen to the text Powered by GSpeech